طي حکمي از سوي مدير کل ثبت احوال استان

رئيس اداره ثبت احوال بخش بلداجي منصوب شد طي حکمي از سوي مدير کل ثبت احوال استان چهارمحال وبختياري عسگر شريفي به عنوان رئيس اداره ثبت احوال بخش بلداجي منصوب شد.

طي حکمي از سوي مدير کل ثبت احوال استان

رئيس اداره ثبت احوال بخش بلداجي منصوب شد طي حکمي از سوي مدير کل ثبت احوال استان چهارمحال وبختياري عسگر شريفي به عنوان رئيس اداره ثبت احوال بخش بلداجي منصوب شد.

رئيس اداره فرهنگ وارشاد اسلامي بروجن در نشست خبري:

27هزارنفرامسال ازبرنامه هاي فرهنگي بروجن ديدن کردند/جشنواره موسيقي زاگرس نشينان با رويکرد جديدبرگزارمي شود رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بروجن در نشست خبري با اصحاب رسانه از برنامه هاي فرهنگي و هنري سال 95 در اين شهرستان سخن گفت.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا