کلار گزارش مي دهد

آموزشگاه خيري بروجن پاتوقي امن براي معتادان/وقتي کم توجهي مسئولين خير را بي انگيزه مي کند آموزشگاه خيري زمانيان بروجن در پي بي توجهي مسئولان دولتي تبديل به پاتوقي امن براي معتادان و استراحتگاه گوسفندان و حيوانات شده است.

کلار گزارش مي دهد

آموزشگاه خيري بروجن پاتوقي امن براي معتادان/وقتي کم توجهي مسئولين خير را بي انگيزه مي کند آموزشگاه خيري زمانيان بروجن در پي بي توجهي مسئولان دولتي تبديل به پاتوقي امن براي معتادان و استراحتگاه گوسفندان و حيوانات شده است.

رئيس اداره هواشناسي بروجن:

سرعت وزش باد در بروجن به 90 کيلومتر بر ساعت رسيد/بارش ها تا اواسط روز دوشنبه ادامه دارد رئيس اداره هواشناسي بروجن با اشاره به اين که سرعت وزش باد در بروجن به صورت لحظه اي به 90 کيلومتر بر ساعت رسيد، گفت: سيستم بارشي تا اواسط روز دوشنبه در منطقه فعال است.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا