رئيس جديد جهاد کشاورزي بروجن در سکوت خبري معرفي شد مراسم توديع و معارفه مدير جهاد کشاورزي بروجن روز پنجشنبه 29 مهرماه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

رئيس جديد جهاد کشاورزي بروجن در سکوت خبري معرفي شد مراسم توديع و معارفه مدير جهاد کشاورزي بروجن روز پنجشنبه 29 مهرماه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

روحاني پيش از انتخابات: نمي‌گذاريم جوانان بيکار شرمنده باشند

دعوت روحاني از "منتقدان دولت" براي رفع بيکاري!/ پس وظيفه دولت چيست؟! روحاني "منتقدان دولت" را به تلاش براي رفع بيكاري دعوت كرد طوري که انگار نه انگار دولت در دست اوست نه منتقدان! او از اقدامات كابينه خود براي رفع مشكلات بيكاري و راهكار دولت براي رفع اين معضل و آنچه تا کنون انجام داده اند(؟) حرفي نزد.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا