مداح بروجني در گفتگو با کلار:

بزرگترين وظيفه مداحان جذب جوانان است/هيئت هاي مذهبي به دنبال خود نمايي نباشند يکي از مداحان اهل بيت (ع) با بيان اين مطلب که بزرگترين وظيفه مداحان جذب جوانان و مردم در فريضه امر به معروف ونهي ازمنکر است، تصريح کرد: هيئت هاي مذهبي بايد منيت، غرور و خود نمايي را کنار بگذارند زيرا آسيب بزرگي است و براي هر چه باشکوه تر شدن مراسم عزاداري تلاش کنند

مداح بروجني در گفتگو با کلار:

بزرگترين وظيفه مداحان جذب جوانان است/هيئت هاي مذهبي به دنبال خود نمايي نباشند يکي از مداحان اهل بيت (ع) با بيان اين مطلب که بزرگترين وظيفه مداحان جذب جوانان و مردم در فريضه امر به معروف ونهي ازمنکر است، تصريح کرد: هيئت هاي مذهبي بايد منيت، غرور و خود نمايي را کنار بگذارند زيرا آسيب بزرگي است و براي هر چه باشکوه تر شدن مراسم عزاداري تلاش کنند

محرم و شهداي بروجن در دفاع مقدس تصاويري که در ادامه مشاهده مي کنيد عزاداري رزمندگان و شهداي بروجني در هشت سال دفاع مقدس است.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا