طي حکمي

سرپرست جديد اداره پست شهرستان بروجن معرفي شد طي مراسمي با حضور جمعي از مسئولين سرپرست جديد اداره پست شهرستان بروجن معرفي و از خدمات رئيس سابق اين اداره قدرداني شد.

طي حکمي

سرپرست جديد اداره پست شهرستان بروجن معرفي شد طي مراسمي با حضور جمعي از مسئولين سرپرست جديد اداره پست شهرستان بروجن معرفي و از خدمات رئيس سابق اين اداره قدرداني شد.

"عليرضا جيلان" به خيل شهداي مدافع حرم پيوست عليرضا جيلان رزمنده مدافع حرم بروجني در عمليات آزادسازي شهر البوکمال سوريه به شهادت رسيد.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا