آيت الله اسلاميان با صدور بيانيه اي:

آيا فرهنگ عيد را به بي بند و باري تبديل کردن، خيانت نيست؟/تنفر شديد خود را اعلام مي دارم اصولاً آيا ذائقه مردم با ايمان را به سمت لهو و لعب سوق دادن، آن هم در شبي که شب بزرگترين عيد اسلامي و عيد الله اکبر است خيانت به نظام اسلامي و شهداي سرافراز اين مردم عزيز نيست؟

آيت الله اسلاميان با صدور بيانيه اي:

آيا فرهنگ عيد را به بي بند و باري تبديل کردن، خيانت نيست؟/تنفر شديد خود را اعلام مي دارم اصولاً آيا ذائقه مردم با ايمان را به سمت لهو و لعب سوق دادن، آن هم در شبي که شب بزرگترين عيد اسلامي و عيد الله اکبر است خيانت به نظام اسلامي و شهداي سرافراز اين مردم عزيز نيست؟

در جلسه درس خارج فقه مطرح شد:

به آقايي گفتم که در فلان قضيه صلاح نمي‌دانيم شرکت کنيد/ دو قطبي در کشور مضرّ است/ اختلاف بين برادران مومن هيچ مصلحت نيست حضرت آيت الله خامنه اي گفتند:به يکي از آقايان توصيه کرديم به صلاح نيست در فلان قضيه شرکت کنيد؛ نبايد اين چيزها را مايه اختلاف کرد.امروز کشور به اتحاد نيروها احتياج دارد

شوخ طبعي هاي شهداي بروجن در دوران دفاع مقدس آنچه در ادامه مي خوانيد بخشي از خاطرات طنز و شوخ طبعي هاي شهداي بروجن در دوران دفاع مقدس است.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا