خطيب نماز جمعه بروجن:

عده اي عليرغم دريافت حقوق هاي نجومي چشم بر قاچاق کالا مي بندند خطيب نماز جمعه شهر بروجن گفت: چه منافذي وجود دارد که عده اي عليرغم دريافت حقوق هاي نجومي، به خود جسارت مي دهند چشم بر قاچاق و ورود اين حجم عظيم کالاي قاچاق به کشور ببندند.

خطيب نماز جمعه بروجن:

عده اي عليرغم دريافت حقوق هاي نجومي چشم بر قاچاق کالا مي بندند خطيب نماز جمعه شهر بروجن گفت: چه منافذي وجود دارد که عده اي عليرغم دريافت حقوق هاي نجومي، به خود جسارت مي دهند چشم بر قاچاق و ورود اين حجم عظيم کالاي قاچاق به کشور ببندند.

رئيس جهاد کشاورزي بروجن؛

خريد گندم مازاد بر نياز کشاورزان بروجن از مرز 4000 تن گذشت رئيس جهاد کشاورزي بروجن گفت: خريد گندم مازاد بر نياز کشاورزان در شهرستان از مرز 4000 هزار تن گذشت.

فرماندار بروجن خبرداد:

پيشرفت ۲۰ درصدي پروژه انتقال آب بن – بروجن/عمليات لوله گذاري به زودي آغاز مي شود فرماندار بروجن گفت: به منظور تسريع در اجراي پروژه انتقال آب بن بروجن، ۶۰۰ ميليارد ريال اعتبار در سال ۹۵ پيش بيني شده كه ظرف چند روز آينده شاهد آغاز عمليات لوله گذاري اين پروژه در حوزه شهرستان بروجن خواهيم بود.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
بحث و نظر
تبلیغات
   

   
یادداشت
همراه با شهدا