جزئيات بودجه ۳۲۰ هزار ميلياردي سال ۹۶؛

قيمت دلار ۳۳۰۰ تومان/ قيمت نفت در هر بشکه ۵۰ دلار/ افزايش ۱۰ درصدي حقوق کارمندان/ افزايش درآمدهاي مالياتي دولت دخل و خرج سال آينده را با مجموع منابع ۳۲۰ هزار ميلياردي پيش‌بيني کرده است.

جزئيات بودجه ۳۲۰ هزار ميلياردي سال ۹۶؛

قيمت دلار ۳۳۰۰ تومان/ قيمت نفت در هر بشکه ۵۰ دلار/ افزايش ۱۰ درصدي حقوق کارمندان/ افزايش درآمدهاي مالياتي دولت دخل و خرج سال آينده را با مجموع منابع ۳۲۰ هزار ميلياردي پيش‌بيني کرده است.

اولين موضع گيري رسمي روحاني به تمديد تحريم ها؛

نقض برجام را تحمل نخواهم کرد/ صريحا مي گويم؛ چنانچه اين مصوبه اجرا شود، پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت رئيس جمهور گفت:‌ ما در اجراي مطلوب برجام مصمم هستيم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدي، تعلل، تاخير و يا نقض در اجراي برجام قاطع عمل مي کنيم.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا